November 2019
55V
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”

Locaties

in alfabetische volgorde

Amsterdam is een wereldstad en een wereldse stad. Mensen van over de hele wereld bezoeken de stad; voor een dagje winkelen, wat vertier, een kortere of langere vakantie. Amsterdam is al sinds eeuwen een stad waarin veel verschillende soorten mensen samenleven en samen deze mooie stad maken tot wat zij is. Meer dan 180 nationaliteiten wonen en leven er in Amsterdam. Wat veel mensen minder goed weten is dat Amsterdam ook de Mirakelstad wordt genomen. Vanwege het Eucharistische Wonder dat in 1345 plaatsvond en dat op dat de dag van vandaag nog steeds herdacht wordt. Ook worden er dagelijks nergens in Nederland zoveel H. Missen opgedragen als in Amsterdam. En op diverse plekken wordt er Eucharistische Aanbidding georganiseerd. Onderstaand treft u in alfabetische volgorde de locaties waarvan bij ons bekend is dat er Eucharistische Aanbidding is en waar ook Heilige Missen worden opgedragen. De lijst is onvolledig, maar geeft hopelijk voldoende aanknopingspunten bij uw persoonlijke mogelijkheden om de Heer in het Allerheiligste te bezoeken en te vergezellen. Download Overzicht locaties als PDF

R.-K. St.-Agneskerk

Amstelveenseweg 163, 1075 XA

Amsterdam

Hoogmis op zondag om 11.00 uur. Gelezen H. Mis op dinsdag t/m zaterdag om 11.00 uur Biechtgelegenheid voorafgaand aan de H. Mis Elke derde vrijdag van de maand is er Eucharistische Aanbidding uur met Rozenkransgebed en zang De Aanbidding wordt afgesloten met een Plechtige Zegen De H. Mis is volgens de Tridentijnse ritus

R.-K. H. Apostelkerk

Van Riemsdijklaan 120, 1945 XR

Beverwijk (!)

Parochie van de HH. Twaalf Apostelen De Hoogmis op zondag is om 10.00 uur Doordeweeks is er op maandag en dinsdag een H. Mis om 09.00, op woensdag om 10.30 (elders) en om 19.00 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag om 19.00 uur Iedere donderdag is er van 08.00 tot 19.00 uur Eucharistische Aanbidding. Aansluitend op de H. Mis van 19.00 uur is er nog Aanbiddingslof De Apostelkerk organiseert al meer dan 25 jaar bedevaarten, afhankelijk van de bestemming in juni en oktober

R.-K. Begijnhofkapel

Begijnhof 30, 1012 WT

Amsterdam

Op maandag t/m woensdag is er van 16.00-17.00 uur en van 17.30-18.30 uur Eucharistische Aanbidding. H. Mis om 09.00 en 17.00 uur Op donderdag en vrijdag is er wekelijks nagenoeg de gehele dag Eucharische Aanbidding, van 09.30-17.00 uur en van 17.30 - 18.30 uur. H. Mis om 09.00 en 17.00 uur Op zaterdag en zondag is er van 17.00-18.00 uur Eucharistische Aanbidding. H. Mis op zaterdag om 09.00 uur. H. Mis op zondag om 10.00 uur en een Franstalige H. Mis om 11.00 uur De gehele week wordt er ook op gezette tijden het Getijdengebed gebeden. Zie voor meer informatie de website: Getijdengebed Jaarlijks Sacramentsprocessie het hoogfeest van Corpus Christi, de tweede donderdag na Pinksteren

R.-C. Parish of the Blessed Trinity

- Zaaiersweg 182, 1097 ST

Amsterdam

Op zondag zijn er twee Hoogmissen, om 10.30 uur en om 12.00 uur Doordeweeks is de H. Mis op dinsdag, woensdag en donderdag om 12.30 uur Op zaterdag is er van 15.00-16.00 uur Eucharistische Aanbidding, met gelegenheid voor het Sacrament van Verzoening

R.-K. Centrum O.Z. Achterburgwal

O.Z. Achterburgwal 100, 1012 DS

Amsterdam

Op woensdag van 15.00-16.00 uur, behalve de derde woensdag van de maand Geleid door de Zrs. van Moeder Teresa

R.-K. O.L.Vrouw van Fatimakerk

Jacob Catskade 11, 1052 BR

Amsterdam

Op zondag is de H. Mis om 11.00 uur Elke laatste woensdagavond van de maand van 19.30-21.00 uur is er een Charismatische bijeenkomst met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament Portugees sprekende migrantenkerk

KAPEL van de R.K. Onze Lieve

Vrouwekerk, Keizersgracht 218,

1016 DZ Amsterdam

Lekeninitiatief 33 uur Aanbidding Parochiale H. Missen: 12.15 en 19.30 uur Elke donderdag en vrijdag is er gedurende 33 uren Eucharistische Aanbidding - ook tijdens de nachtelijke uren Aanvang uitstelling van het Allerheiligste is op donderdagochtend om 11.00 uur Afsluiten uitstelling met Plechtige Zegen is op vrijdagavond om 19.15 uur Uiteraard wordt de Aanbidding voor de parochiale H. Missen onderbroken Het eerste uur op donderdag - van 11.00-12.00 uur - betreft het wekelijkse parochiale Aanbiddingsuur
Website St. -Agneskerk Website St. -Agneskerk Website Apostelkerk Beverwijk Website Apostelkerk Beverwijk Website R.-K. Begijnhofkapel Website R.-K. Begijnhofkapel

R.-K. O.L. Vrouwekerk (kerk)

Keizersgracht 218, 1016 DZ

Amsterdam

Op weekdagen is de H. Mis om 12.15 uur en om 19.30 uur Op zaterdag is de H. Mis om 19.00 uur Op zondag is de H. Mis om 11.15 uur, de H. Mis van de Surinaamse gemeenschap is om 13.00 uur. De internationale H. Mis (in het Engels) is om 18.00 uur Op donderdag van 11.00-12.00 uur is er het wekelijkse parochiale Aanbidding uur in de kapel Elke eerste vrijdag van de maand na de H. Mis van 19.30 uur is er parochiale Aanbidding van 20.00-20.45 uur, met lofprijs en gebed, eveneens in de kapel Jaarlijks wordt er een Sacramentsprocessie over de grachten georganiseerd, op de tweede zondag na Pinksteren

R.-K. St.-Franciscuskerk ('De

Boom') Adm. De Ruijterweg 408,

1055 ND Amsterdam

Op zondagochtend is de H. Mis om 09.30 uur Op dinsdag om 15.00 uur wordt het Rozenhoedje gebeden met Maria- en Antoniusverering Eenmaal per maand is daarbij uitstelling van het Allerheiligst Sacrament

R.-K. St.-Odulphuskerk

Dorpsstraat 570, 1566 BZ

Assendelft (!)

Zondag is de H. Mis om 10.00 uur Op H. Mis op maandag is om 10.00 uur, maar aansluitend op de Mis Aanbidding van het Allerheiligste tot 11.00 uur H. Mis op dinsdag, donderdag en vrijdag om 9.00 uur. Op vrijdag om 19.00 uur (eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur) Zatedag is de H. Mis om 19.00 uur Dagkapel dagelijks open 9-17 uur Plechtig lof, elke eerste zondag van de maand om 17.00 uur, gedurende ongeveer 45 minuten

R.-K. Basiliek van St.-Nicolaas

Prins Hendrikkade 73, 1012 AD

Amsterdam

Op zondag is de Hoogmis om 10.30 uur. (Nederlandstalig). Abdijliturgie, vaak met meerstemmige koorzang De Spaanstalige Hoogmis is om 12.00 uur Van maandag tot en met zaterdag is de H. Mis om 12.30 uur (Nederlandstalig, op dinsdag Engelstalig, op vrijdag Spaanstalig) Op dinsdag en woensdag is er aansluitend op de H. Mis van 12.30 uur gedurende een kwartier Stille Aanbidding Op elke tweede vrijdag van de maand van 16.00-17.00 uur is er eveneens Stille Aanbidding De Basiliek van de H. Nicolaas, gelegen schuin tegenover het Centraal Station, is de hoofdkerk van de binnenstadsparochie. Deze parochie telt zes katholieke kerken, allen in het centrum van de stad Alhoewel behorende bij de St. Nicolaasparochie - de binnenstadparochie - functioneren de vier zogeheten rectoraatskerken van de binnenstad zelfstandig. Ze worden bestuurd door een religieuze orde, congregatie of gemeenschap, en worden geleid door een rector. De Krijtberg aan het Singel wordt bestuurd door Jezuïeten, de Begijnhofkapel op het Begijnhof door Sacramentijnen, de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht door het Opus Dei, en de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein door de gemeenschap Sant'Egidio
Website R.-C. Parish of the Blessed Trinity Website R.-C. Parish of the Blessed Trinity Allemanskapel St. Joris Allemanskapel St. Joris Website Paróquia Nossa Senhora de Fátima Website Paróquia Nossa Senhora de Fátima Meer informatie Meer informatie Website O.L. Vrouwekerk Website O.L. Vrouwekerk Website RK Amsterdam West Website RK Amsterdam West Website R.-K. St.-Odulphuskerk Website Basiliek van St. -Nicolaas

R.-K. HH. Petrus en Pauluskerk

(‘De Pagegaai’) Kalverstraat 58,

1012 PG Amsterdam

Op zondag zijn er twee Hoogmissen, om 10.30 uur de Latijns/Nederlandse gezongen Hoogmis en om 12.15 uur de Latijns/Engels gezongen Hoogmis Van maandag tot en met zaterdag is de H. Mis om 10.30 uur Op zaterdag na de H. Mis van 10.30 uur is er een half uur Eucharistische Aanbidding

R.-K. Parochie Onze Lieve Vrouw

Koningin van de Vrede

('Vredeskerk') Pijnackerstraat 9,

1072 JS Amsterdam

Op zondag is de Hoogmis om 11.00 uur. De familieviering is om 18.30 uur Op zaterdag is er ook een familieviering om 09.30 uur Op vrijdag is er van 13.00-18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
Website binnenstadsparochie St.-Nicolaas Website binnenstadsparochie St.-Nicolaas Website Vredeskerk Website Vredeskerk

R.-K. Kapel Vrouwe van alle

Volkeren

Diepenbrockstraat 3, 1077 VX

Amsterdam

Op zondag zijn er twee H. Mssen. Om 09.30 en om 11.15 uur Op dinsdag is er een H. Mis om 07.15 uur. Op woensdag, vrijdag en zaterdag om 12.15 uur en op donderdagavond om 18.30 uur Voorafgaand aan de H. Mis is er een half uur Eucharistische Aanbidding. Op zondagmiddag is er Eucharistische Aanbidding om 15.00 uur met he gezamenlijk bidden van de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid Lekeninitiatief Nachtaanbidding Elke vrijdag die overgaat in de eerste zaterdag van de maand wordt er in de Kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren door leken Eucharistische Nachtaanbidding georganiseerd van 24.00 tot 06.00 uur De Nachtaanbidding wordt afgesloten met een H. Mis Meer informatie over Nachtaanbidding bij mw. C. Huibers, telefoon (020) 6459137 of email: cunera.huibers@hetnet.nl
Website Kapel Vrouwe van Alle Volkeren Website Kapel Vrouwe van Alle Volkeren

R.-K. Klooster Missionaries of

Charity (Zrs. van de Heilige

Moeder Teresa)

Egelantiersstraat 147, 1015 RA

Amsterdam

Doordeweeks is er doorgaans in de ochtend in de huiskapel een H. Mis Op donderdagen ontvangen de zusters geen bezoek Dagelijks van 18.00-19.00 uur is er Eucharistische Aanbidding met gebed met lofprijs Op zondag is er om 15.00 uur een H. Mis en daarna Eucharistische Aanbidding met lofprijs
Streetview locatie

Kapel Huize Saenden

Nova Zembla 2, Zaandam

Eucharistische Aanbidding: elke maandag van 16.00-17.00 uur Elke derde vrijdag van de maand is er een Lekeninitiatief. Na de H. Mis van 19.00 uur is er tot 06.30 uur de volgende ochtend Eucharistische Aanbidding
Website Katholiek Zaanstreek Zuid Website Katholiek Zaanstreek Zuid