maart 2019
 55V
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid

Welkom

Waarom Aanbidding?

”Met elk heilig uur van Aanbidding, breng je de

hele wereld en iedereen in de wereld dichter

bij Christus” - H. Paus Johannes Paulus II

ln de Encycliek Ecclesia de Eucharistia zegt de heiligei Paus Johannes Paulus II: “De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk.”  “Al het kwaad van de wereld kan overwonnen worden door de kracht van Altijddurende Aanbidding.” Na de aanslag op zijn leven was één van de eerste dingen die paus Johannes Paulus II ondernam: De instelling van Altijddurende Aanbidding in de Sint Pieterbasiliek in Rome. Volledige eenheid zal bereikt worden wanneer allen delen in de volheid van de heilsmiddelen die door Christus aan zijn Kerk zijn toevertrouwd.

Amsterdam, Mirakelstad

Sinds 1345, Stille Omgang

Amsterdam is een wereldse stad, de hele wereld komt hier. Mensen van over de hele hebben zich hier gevestigd, in deze historische stad aan de Amstel. Wat veel mensen niet weten is dat Amsterdam ook de Mirakelstad genoemd wordt. Mirakelstad om dat in het jaar 1345 in het hartje van Amsterdam een Eucharistisch Wonder plaatsvond. En tot op de dag van vandaag, doorheen vele eeuwen, wordt dit wonder nog steeds herdacht in de jaarlijks gehouden Stille Omgang. Bij een Mariaverschijning in de 19e eeuw bracht de Heilige Maria - de Eucharistische Vrouwe - het nog eens in herinnering: “Amsterdam heb ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van Alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. Begrijp dit alles goed.” - 20 maart 1953 www.Stille-Omgang.nl www.de-Vrouwe.info www.VrouweVanAlleVolkeren.nl  

Aanbiddingslocaties

Amsterdam en ommestreken

In Amsterdam en omgeving is er op diverse plaatsen Eucharistische Aanbidding. Dit gebeurd onder andere door uitstelling voor of na de Heilige Mis, bij specifieke gebeds- en meditatiebijeenkomsten, of op plekken waar Stille Aanbidding wordt georganiseerd. Op deze website tref je een overzicht aan van locaties waar Eucharistische Aanbidding is en waar ook Heilige Missen worden opgedragen. De lijst is niet compleet, maar hopelijk geeft het je een voldoende aanknopingspunten om Onze Lieve ergens in het Allerheiligste te bezoeken en Hem te vergezellen. Overzicht Aanbiddingslocaties Downloaden overzicht  PDF Aanbiddingslocaties

Berichtgevingen

in ‘t kort

Mirakelweek 2019 Nachtaanbidding Mirakelweek van donderdag 14 op vrijdag 15 maart MEER INFORMATIE, KLIK HIER Bezinningsdagen Eucharistische spiritualiteit In het voorjaar van 2019 wordt op zaterdag 30 maart a.s. een vervolg gegeven aan de bezinningsdagen over de Eucharistische spiritualiteit. De bezinningsdag vindt plaats in de pastorie van de Begijnhofkapel. MEER INFORMATIE, KLIK HIER Gebedsdagen van de Vrouwe van Alle Volkeren De Nationale gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren vindt ook dit jaar weer in het voorjaar van 2019 plaats. Meer informatie volgt later.  VOOR FOTO’S 2018  KLIK HIER De Internationale gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren vindt plaats op zaterdag 14 september 2019 in Düsseldorf (DLD). MEER INFORMATIE, KLIK HIER Corpus Christi & Sacramentsprocessie Donderdag 20 juni 2019 - Begijnhof van Amsterdam Het hoogfeest van Corpus Christi (Sacramentsdag) valt dit jaar op zondag 23 juni 2019. Op donderdag 20 juni 2019 (de oorspronkelijke dag) wordt in de Begijnhofkapel Corpus Christi gevierd. Ook is er een Sacraments-processie over het Begijnhof. MEER INFORMATIE volgt later -  Zondag 23 juni 2019 - Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam Vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk is er op 23 juni 2019 wederom een Sacraments-processie over de grachten van Amsterdam. Voorafgaand is er een Heilige Mis om 11.15 uur. Er wordt afgesloten met  Plechtig Lof. MEER INFORMATIE volgt later
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Februari 2018
55V
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid

Welkom

Waarom Aanbidding?

”Met elk heilig uur van Aanbidding,

breng je de hele wereld en iedereen in

de wereld dichter bij Christus” - H. Paus

Johannes Paulus II

ln de Encycliek Ecclesia de Eucharistia zegt de heiligei Paus Johannes Paulus II: “De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk.”  “Al het kwaad van de wereld kan overwonnen worden door de kracht van Altijddurende Aanbidding.” Na de aanslag op zijn leven was één van de eerste dingen die paus Johannes Paulus II ondernam: De instelling van Altijddurende Aanbidding in de Sint Pieterbasiliek in Rome. Volledige eenheid zal bereikt worden wanneer allen delen in de volheid van de heilsmiddelen die door Christus aan zijn Kerk zijn toevertrouwd.

Amsterdam, Mirakelstad

Sinds 1345, Stille Omgang

Amsterdam is een wereldse stad, de hele wereld komt hier. Mensen van over de hele hebben zich hier gevestigd, in deze historische stad aan de Amstel. Wat veel mensen niet weten is dat Amsterdam ook de Mirakelstad genoemd wordt. Mirakelstad om dat in het jaar 1345 in het hartje van Amsterdam een Eucharistisch Wonder plaatsvond. En tot op de dag van vandaag, doorheen vele eeuwen, wordt dit wonder nog steeds herdacht in de jaarlijks gehouden Stille Omgang. Bij een Mariaverschijning in de 19e eeuw bracht de Heilige Maria - de Eucharistische Vrouwe - het nog eens in herinnering: “Amsterdam heb ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van Alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. Begrijp dit alles goed.” - 20 maart 1953 www.Stille-Omgang.nl www.de-Vrouwe.info www.VrouweVanAlleVolkeren.nl  

Aanbiddingslocaties

Amsterdam en ommestreken

In Amsterdam en omgeving is er op diverse plaatsen Eucharistische Aanbidding. Dit gebeurd onder andere door uitstelling voor of na de Heilige Mis, bij specifieke gebeds- en meditatiebijeenkomsten, of op plekken waar Stille Aanbidding wordt georganiseerd. Op deze website tref je een overzicht aan van locaties waar Eucharistische Aanbidding is en waar ook Heilige Missen worden opgedragen. De lijst is niet compleet, maar hopelijk geeft het je een voldoende aanknopingspunten om Onze Lieve ergens in het Allerheiligste te bezoeken en Hem te vergezellen. Overzicht Aanbiddingslocaties Downloaden overzicht  PDF Aanbiddingslocaties

Berichtgevingen

in ‘t kort

Mirakelweek 2019 Nachtaanbidding Mirakelweek van donderdag 14 op vrijdag 15 maart MEER INFORMATIE, KLIK HIER Bezinningsdagen Eucharistische spiritualiteit In het voorjaar van 2019 wordt op zaterdag 30 maart a.s. een vervolg gegeven aan de bezinningsdagen over de Eucharistische spiritualiteit. De bezinningsdag vindt plaats in de pastorie van de Begijnhofkapel. MEER INFORMATIE, KLIK HIER Gebedsdagen van de Vrouwe van Alle Volkeren De Nationale gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren vindt ook dit jaar weer in het voorjaar van 2019 plaats. Meer informatie volgt later.  VOOR FOTO’S 2018  KLIK HIER De Internationale gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren vindt plaats op zaterdag 14 september 2019 in Düsseldorf (DLD). MEER INFORMATIE, KLIK HIER Corpus Christi & Sacramentsprocessie Donderdag 20 juni 2019 - Begijnhof van Amsterdam Het hoogfeest van Corpus Christi (Sacramentsdag) valt dit jaar op zondag 23 juni 2019. Op donderdag 20 juni 2019 (de oorspronkelijke dag) wordt in de Begijnhofkapel Corpus Christi gevierd. Ook is er een Sacraments-processie over het Begijnhof. MEER INFORMATIE volgt later -  Zondag 23 juni 2019 - Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam Vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk is er op 23 juni 2019 wederom een Sacraments-processie over de grachten van Amsterdam. Voorafgaand is er een Heilige Mis om 11.15 uur. Er wordt afgesloten met  Plechtig Lof. MEER INFORMATIE volgt later
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid