Februari 2020
55V
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”

Berichtgevingen & Activiteiten

Bezinningsmomenten Eucharistische Spiritualiteit Veel mensen zoeken naar een spiritualiteit om hun christelijk engagement in het dagelijks leven te verdiepen. Dit seizoen zullen we aandacht besteden aan de wisselwerking tussen leken-gelovigen en ordes en congregaties. De leefregel van de sacramentijnen zegt: “Opdat zij zich in heel hun leven en in al hun werkzaamheden door de Eucharistie laten inspireren.” Zo is er een regel voor Eucharistisch Leven voor leken die willen delen in het charisma van Pater Eymard (1811-1868). Begeleiding : Aad van Ruiten sss Tijd : Woensdag, 19.30 – 21.00 uur Vergoeding : € 12,- Plaats : Begijnhofkapel Data 2019-2020 : 13 nov, 20 nov, 6 mei en 13 mei Info/ aanmelden : Pater Aad van Ruiten sss. E-mail : sss.aadvanruiten@gmail.com
Bezinningdag Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam Herauten van het Evangelie & Onze Lieve Vrouwe van Fatima Zaterdag 15 februari 2020 Meer informatie volgt, kijk op www.OLVKerk.nl

Nationale Bedevaartsdag Brielle - Martelaren van Gorcum - zaterdag 11 juli 2020

Meer informatie over de busbedevaart uit Amsterdam volgt, zie ook www.AveStellaMaris.nl Meer informatie over de Nationale gebedsdag, zie www.martelarenvangorcum.nl